Grupa Wsparcia

Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością jest
miejscem, gdzie rodzice i opiekunowie mogą wymieniać się
doświadczeniami i wspierać się nawzajem. Rozmawiamy o swoich
trudnościach i problemach, ale też staramy się znaleźć rozwiązanie
niektórych z tych problemów. Celem jest pomoc dzieciom z
niepełnosprawnością, zwłaszcza sprzężoną i ich rodzinom.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu i zazwyczaj trwają ok. 2 godzin.

Niepełnosprawność sprzężona

Przyczynami niepełnosprawności sprzężonej dzieci mogą być np. problemy przy porodzie lub udar. Dzieci wymagają specjalistycznej pomocy, np. neurorehabilitacji, rodzice często jeżdżą z nimi po całej Polsce i nie tylko, szukając pomocy, terapii, leczenia i rehabilitacji.

Cele Grupy Wsparcia

Grupa Wsparcia ma pomóc w integracji rodzin tych dzieci, wzajemnym wsparciu i wymianie doświadczeń, ale też w podejmowaniu konkretnych inicjatyw, których celem jest pomoc w ich rehabilitacji.

Jedną z nich są działania na rzecz utworzenia w Stargardzie ośrodka nowoczesnej terapii i rehabilitacji.

Kim jesteśmy?

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina („Kontakt”  tel. https://www.facebook.com/MisjaDobraNowina

Współpracujemy z urzędami i instytucjami – przede wszystkim ze Stowarzyszeniem „Potrzebny Dom”.

Jak to się zaczęło?

O problemie dowiedzieliśmy w 2018 r. kiedy poznaliśmy rodzinę małego Samuelka, której do tamtej pory próbujemy pomóc, ale też wszystkim innym rodzinom z naszego miasta, które mają dzieci z podobnymi problemami zdrowotnymi.

Dowiedz się więcej na temat samego Samuelka i sytuacji, w jakiej znajduje się jego rodzina: Samuel – stanąć na nogi.